יועצים המקצועיים

מתניה: 050-9935109 (מרכז ודרום)
דובי:    052-8821115 (צפון)

מרכז הורים נהריה

הפיתרון לאזרחים וותיקים

מאפייני הטיפול בדייר החריג
החברה מתמחה בטיפול באוכלוסיות מיוחדות, כגון: חסרי בית, אלכוהוליסטים, חלופות מאסר ו/או מעצר וחריגים אחרים.
      
הטיפול בקשישים החריגים הינו ייחודי בכך שלבתי אבות "רגילים" חסרים הכלים וההתמחות הייעודית לטיפול הנדרש במקרים אלה. עקב כך מעדיפים בתי האבות הרגילים לפלוט או לא לקלוט קשישים מסוג זה, כך שבאופן כמעט טבעי מתנקזים קשישים וחריגים אלה לבתי האבות של מרכז הורים נהריה.
 
הטיפול בחולי נפש ברמיסיה הינו יחודי בכך שמדובר בחולים שמצד אחד אינם יכולים לתפקד בקהילה או בהוסטלים ומאידך אין צורך בשהייתם בבתי חולים פסיכיאטריים. מרכז הורים נהריה מתמחה בטיפול באוכלוסיה זו תוך שילוב כ"א ייעודי מקצועי ברמה גבוהה המאפשר טיפול באוכלוסיה הנ"ל.
 
לאור האמור לעיל, למעשה בתי האבות והמוסדות של מרכז הורים נהריה מטפלים באוכלוסיה מכל רחבי הארץ, להבדיל מבתי אבות רגילים המאופיינים בדר"כ כבתי אבות מקומיים.
 
מרכז הורים נהריה פועלת בלשכות הרווחה ובמוסדות פסיכיאטריים בכל רחבי הארץ, במטרה ליידע את המוסדות והעובדים הסוציאליים, בערים ובישובים, על קיומם של הפיתרונות היחודיים שאנו מציעים לפלח אוכלוסייה זה.

הטיפול בדיירים חריגים

 
FacebookGoogle+Twitter